niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:26

Aktualności - Komunikaty Narada służby leśnej Nadleśnictwa Lubniewice z „rybołowim” akcentem
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
czwartek, 13 marca 2014 01:00


Narada służby leśnej Nadleśnictwa Lubniewice z „rybołowim” akcentem

Jednym z celów wdrażanej przez Regionalną Dyrekcje Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim „strategii ochrony rybołowa w województwie lubuskim", jest szeroko zakrojona kampania informacyjno-edukacyjna, ukierunkowana na podmioty i/lub instytucje, które z racji swego statusu lub działalności mają kluczowy wpływ na ochronę rybołowa oraz jego siedlisk.

Powyższe założenie, realizowane m.in. jest w ramach organizacji i prowadzenia warsztatów oraz prelekcji poświęconych promocji ochrony czynnej rybołowa dla przedstawicieli administracji PGL Lasy Państwowe, będącego głównym podmiotem gospodarującym w obrębie siedlisk lęgowych rybołowa w warunkach województwa lubuskiego.

12 marca br. w siedzibie Nadleśnictwa Lubniewice, Michał Bielewicz – Starszy specjalista, Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wziął udział w naradzie służby leśnej nadleśnictwa wygłaszając prelekcję na temat wdrażanej obecnie strategii ochrony rybołowa w regionie Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją tego gatunku w kraju i regionie, przyczynami jego zaniku oraz podejmowanymi działaniami na rzecz odbudowy lubuskiej populacji tego okazałego drapieżnika, a także wymienić poglądy na temat ochrony ptaków szponiastych na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Ustalono także, możliwość wsparcia populacji rybołowa na obszarze nadleśnictwa poprzez budowę na tym terenie w roku 2015 sztucznej platform gniazdowej oraz włączenie się służby leśnej do akcji przekazywania na specjalnych kartach informacyjnych, danych dotyczących obserwacji terenowych rybołowów w granicach administracyjnych nadleśnictwa.