niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:30

Aktualności - Komunikaty W 2013 roku w lubuskim gniazdowało już 5-7 par rybołowa
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
piątek, 18 października 2013 09:43


W 2013 roku w lubuskim gniazdowało już 5-7 par rybołowa

Po okresie intensywnego spadku w latach 2000-2008 populacja rybołowa w województwie lubuskim od końca 2011 roku odnotowuje bardzo powolny, aczkolwiek systematyczny wzrost liczebności. W okresie ostatnich 3 lat populacja wzrosła z 2-3 par w roku 2011 do poziomu  5-7 par w roku 2013.


Nadal do najważniejszych lęgowisk rybołowa w regionie, należy zaliczyć część północną i środkową województwa, która cechuje się wysokim udziałem obszarów leśnych oraz zbiorników wodnych.  

Po raz pierwszy na Ziemi Lubuskiej od co najmniej kilkunastu lat odnotowano w 2013 r. obecność 2 par rybołowów (zajętych rewirów lęgowych) na powierzchni 100 km2 (opisanej kwadratem 10 km x 10 km) oznacza to, że obie pary rybołowów gniazdowały od siebie zaledwie w odległości około 3,5 km.

Warto podkreślić także, że lubuskie rybołowy charakteryzują się obecnie bardzo dobrą kondycją rozrodczą, na co wskazuje osiągnięty przez nie w br. roku sukces lęgowy na poziomie 60%. Wartość ta oznacza, że na 5 par rybołowów przystępujących do rozrodu, 3 odniosły sukces lęgowy, łącznie odchowując 7 młodych.

Wdrażana od końca 2011 roku strategia czynnej ochrony rybołowa w województwie lubuskim przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w ścisłej współpracy z administracją 14 nadleśnictw oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Szczecinie i Zielonej Górze, powinna w najbliższym czasie wzmocnić zaobserwowany trend, dając rybołowom szansę na trwałą odbudowę populacji i powrót na zajmowane niegdyś stanowiska na Ziemi Lubuskiej.

 

Fot.1. Rybołów zasiedlający sztuczną platformę lęgową, wybudowaną w ramach realizacji  projektu ochrony czynnej tego gatunku w 2013 r. na terenie woj. lubuskiego (Fot. Michał Bielewicz)