niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:26

Aktualności - Komunikaty KOMUNIKATY-ARCHIWUM ROK 2013 Rybołów na sesji naukowej pt. "Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?"
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
wtorek, 16 kwietnia 2013 14:11

Rybołów na sesji naukowej pt. "Dlaczego gatunki zagrożone są zagrożone?"

W dniach od 12-14 kwietnia br. w Łagowie Lubuskim odbyła się coroczna sesja naukowa poświęcona bieżącym problemom z zakresu ochrony przyrody. Organizatorem spotkania był Klub Przyrodników ze Świebodzina.


Tematem przewodnim tegorocznej sesji były zagadnienia związane z utratą różnorodności biologicznej na poziomie gatunkowym oraz możliwościami efektywnego przeciwdziałania procesom zaniku i ustępowania gatunków w skali kraju i regionu. 

W ramach konferencji został przedstawiony uczestnikom sesji, projekt ochrony czynnej rybołowa na terenie województwa lubuskiego, realizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim wraz z Regionalnymi Dyrekcjami Lasów Państwowych w Szczecinie i w Zielonej Górze. Projekt przedstawił
Michał Bielewicz - Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000.

Konferencja była doskonałą okazją prezentacji dla szerokiego forum specjalistów z zakresu ochrony przyrody, celu strategicznego oraz głównych założeń opracowanego przez RDOŚ w Gorzowie Wielkopolskim dokumentu pt.: "Regionalna strategia ochrony rybołowa Pandion haliaetus w województwie lubuskim", a także przedstawienie już zrealizowanych i będących aktualnie w realizacji działań z zakresu ochrony czynnej tego skrajnie zagrożonego gatunku.