niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:26

Aktualności - Komunikaty Jest porozumienie w sprawie ochrony rybołowa w województwie lubuskim
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
poniedziałek, 17 grudnia 2012 09:15

Jest porozumienie w sprawie ochrony rybołowa w województwie lubuskim

Rybołów Pandion haliaetus, należy do grupy gatunków narażonych na wyginięcie. Stan populacji krajowej szacowany jest zaledwie na 30 par lęgowych, z czego 3-6 par gnieździ się aktualnie na terenie województwa lubuskiego, głównie w środkowej i północnej części tego regionu.

W związku z powyższym, aby chronić ostatnie rybołowy na pograniczu województw lubuskiego i zachodniopomorskiego w dniu 30 listopada br. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim - Jan Rydzanicz oraz Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie - Witold Koss, podpisali deklarację współpracy instytucjonalnej na rzecz odbudowy oraz ochrony czynnej populacji tego okazałego drapieżnika.

W zawartym porozumieniu uregulowano zasady współdziałania obu instytucji w zakresie aktywnego wdrażania dokumentu pn.: „Regionalna strategia ochrony rybołowa w województwie lubuskim”, obejmującego realizację zadań ochronnych podzielonych na trzy grupy tematyczne w szczególności obejmujące:

• działania z zakresu ochrony czynnej rybołowa oraz jego siedlisk (poprzez: inwentaryzacje ornitologiczne, wdrażanie ochrony strefowej, budowę kompleksowego systemu sztucznych platform lęgowych);

• działania promocyjno-edukacyjne (zamieszczanie bieżących informacji na stronie internetowej, opracowanie broszury – folderu promującego cel oraz wstępne efekty realizacji regionalnej strategii ochrony rybołowa);

• działania monitoringowe oraz ewidencyjne (w ramach których stworzona zostanie regionalna baza danych dotyczących stanu liczebności rybołowa, zasiedlenia sztucznych platform lęgowych oraz oceny podstawowych parametrów rozrodczych gatunku).     
      
Podpisane porozumienie wypełnia w całości oczekiwania obydwu stron i rozpoczyna nowy etap w realizacji regionalnej strategii ochrony rybołowa w województwie lubuskim.