niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:27

Aktualności - Komunikaty W Nadleśnictwie Międzyrzecz rozmawiano ochronie rybołowa……
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
wtorek, 04 września 2012 13:59

                                                

 

W Nadleśnictwie Międzyrzecz rozmawiano o ochronie rybołowa……

Skuteczna i efektywna ochrona rybołowa, wymaga dziś podejścia zintegrowanego. Łączącego w sobie zarówno potrzebę wdrażania działań z zakresu czynnej ochrony gatunku bezpośrednio w terenie jak również podejmowania działań o charakterze szeroko pojętej edukacji grup zawodowych i społecznych, których działalność ma lub może mieć bezpośredni wpływ na stan populacji tego gatunku.

Zgodnie z założeniami opracowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim "regionalnej strategii ochrony rybołowa w województwie lubuskim", podejście takie realizowane m.in. jest w ramach organizacji i prowadzenia warsztatów oraz prelekcji poświęconych promocji ochrony rybołowa dla przedstawicieli m.in. administracji PGL Lasy Państwowe województwa lubuskiego. 

W dniu 3 września br. w siedzibie Nadleśnictwa Międzyrzecz, Michał Bielewicz - Specjalista, Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, wziął udział w naradzie służby leśnej nadleśnictwa wygłaszając prelekcję na temat wdrażanej obecnie strategii ochrony rybołowa w regionie Ziemi Lubuskiej.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z aktualną sytuacją tego gatunku w kraju i regionie, przyczynami jego zaniku oraz podejmowanymi działaniami na rzecz odbudowy lubuskiej populacji tego okazałego drapieżnika, a także wymienić poglądy na temat ochrony ptaków szponiastych na terenach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe.

Ustalono także, możliwość wsparcia populacji rybołowa na obszarze nadleśnictwa poprzez budowę na tym terenie w roku 2013 kilku sztucznych platform gniazdowych oraz włączenie się służby leśnej do akcji przekazywania na specjalnych kartach informacyjnych, danych dotyczących obserwacji terenowych rybołowów w granicach administracyjnych nadleśnictwa.

Niewątpliwie tego typu spotkania to doskonała możliwość integracji przedstawicieli administracji ochrony przyrody oraz służb leśnych poszczególnych nadleśnictw, a także wzorowy przykład  współdziałania na rzecz ochrony i zachowania najrzadszych i najbardziej zagrożonych dzikich gatunków zwierząt regionu Ziemi Lubuskiej.

Fotorelacja:         

Poprawiony: czwartek, 03 stycznia 2013 09:25