niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:27

Aktualności - Komunikaty W lubuskim przybyło rybołowów...
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Krystyna Poszelężna   
wtorek, 14 sierpnia 2012 09:03

W lubuskim przybyło rybołowów ….  
 
              Rybołów Pandion haliaetus, należy obecnie do grupy najbardziej nielicznych wśród krajowych gatunków ptaków szponiastych cechujących się o bardzo wysokim ryzykiem wyginięcia. W ostatnich latach liczebność populacji rybołowa w kraju ustabilizowała się na bardzo niskim poziomie zaledwie około 30-40 par.

W roku 2011 w województwie lubuskim znane były zaledwie 2 stanowiska rybołowów, w których stwierdzono zajęte przez ptaki gniazda, natomiast całą populacje oszacowano wówczas na poziomie około 2-3 par lęgowych. 

W stosunku do roku poprzedniego tj. w roku 2012 zarejestrowano 1 nową parę rybołowów która zajęła wybudowaną w latach ubiegłych platformę lęgową w Nadleśnictwie Głusko, stwierdzano także odbudowę jednej sztucznej platformy w Nadleśnictwie Cybinka oraz zarejestrowano kilka obserwacji żerujących ptaków na terenie Krzesińskiego Parku Krajobrazowego oraz w gminie Bledzew.  

Podsumowując można przyjąć, że lubuska populacja tego drapieżnika wzrosła do poziomu 3-5 par lęgowych. Zarejestrowany wzrost liczebności rybołowa choć wydaje się być niewielki, to jednak jest bardzo ważnym punktem zwrotnym, obrazującym zmianę w dotychczasowej tendencji spadkowej tego gatunku w regionie Ziemi Lubuskiej.  

Warto podkreślić także, że lubuskie rybołowy chrakteryzują się bardzo dobrą kondycją rozrodczą na co wskazuje osiągnięty przez nie sukces gniazdowy na poziomie 66%, oznacza to, że na 3 pary przystępujące w br. roku do lęgów, 2 odniosły sukces gniazdowy, łącznie odchowując 5 młodych.

Wdrażana od końca 2011 roku strategia czynnej ochrony rybołowa w województwie lubuskim przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w partnerstwie z administracją służb leśnych poszczególnych nadleśnictw, powinna w najbliższym czasie wzmocnić zaobserwowany trend, dając rybołowom szansę na trwałą odbudowę populacji i powrót na zajmowane niegdyś stanowiska na Ziemi Lubuskiej.       

 

Poprawiony: czwartek, 03 stycznia 2013 09:20