niedziela, 22 kwietnia 2018, 08:31

Aktualności - Komunikaty Rybołów – gatunek, któremu trzeba pomóc!
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Walczak   
wtorek, 17 stycznia 2012 10:55

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim opracowała poster promujący rzadki i zagrożony gatunek - rybołowa.         
           
Mając na uwadze, potrzebę ochrony i zachowania ostatnich rybołowów na obszarze Ziemi Lubuskiej, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w ścisłej współpracy z Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze, opracowali wspólny projekt materiału promującego ekologię gatunku oraz potrzebę jego ochrony.

Rybołów Pandion haliaetus -  jest skrajnie rzadkim gatunkiem ptaka drapieżnego, którego aktualny stan liczebności populacji na terenie województwa lubuskiego, szacowany jest zaledwie na poziomie 2-3 par lęgowych. Krajowa populacja rybołowa szacowana jest na poziomie nie przekraczającym 40 par. Od kilku lat obserwuje się stały proces regresu tego gatunku, zarówno obejmujący zanikanie jego stanowisk na obszarach historycznego występowania, jak i ciągłego spadku jego liczebności oraz zagęszczenia.  

Wydanie powyższego materiału promocyjnego, stanowi ważny element realizowanej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, strategii wzmacniania świadomości społecznej, o potrzebie zachowania w krajobrazie Ziemi Lubuskiej, jednego
z najrzadszych skrzydlatych drapieżników naszych rzek i jezior.      

Pobierz plakat